<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="CP_ACP"%> ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
Make your own free website on Tripod.com

ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคและดับกลิ่น

3 B C.D.D. มีคุณสมบัติ 3 ประการดังนี้
1. ใช้เป็นสารทำความสะอาด : CDD ใช้ทำความสะอาดขจัดคราบสกปรกต่างๆ คราบ
   ไขมันและน้ำมัน เช็ดถูทำความสะอาดพื้นผิวสแตนเลส กระเบื้อง เซรามิค หินอ่อน
    แกรนิต    คอนกรีต และท่อน้ำทิ้ง จึงเหมาะที่จะใช้ทำความสะอาด ห้องครัว ห้องน้ำ     สำนักงานที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล โรงงาน และพื้นที่ทำปศุสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น
2. ใช้เป็นสารฆ่าเชื้อ : CDD สามารถฆ่าเชื้อที่อยู่ในกลุ่ม ซาลโมเนลล่า ไทฟิมูเรียม    (Salmonalla Typhimurium) ,เอสเชอริเชีย โคไล (Eschericia Coil),
   สแตฟิโลคอคคัส ออ เรียส (Staphylococcus aureus) ,และเชื้อราในกลุ่ม
    แคนดิดา (Candida albicans) ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย มหิดล
   ว่าสามารถฆ่าเชื้อได้ ถึง 18 ชนิด เหมาะสำหรับโรงพยาบาล และสถานประกอบ
   การที่ต้องควบคุมเชื้อ อุตสาหกรรมอาหาร และช่วยฆ่าเชื้อภายในบ้าน ให้สะอาดได้
   อย่างปลอดภัยและมั่นใจ
3. ใช้เป็นสารกำจัดกลิ่น : CDD ใช้ในการกำจักกลิ่น ที่เกิดจากสารประกอบของไนโตรเจน    เช่น กลิ่นแอมโมเนีย และสารประกอบของซัลเฟอร์ เช่น ก๊าซไข่เน่าจึงเหมาะที่จะใช้ใน
   การกำจัดกลิ่น ที่เกิดจากการหมัก เช่น ตลาดสด โรงฆ่าสัตว์ กองขยะ ท่อน้ำทิ้ง กาก
   ตะกอนจากระบบบำบัด เป็นต้น

CDD : เป็นน้ำยาอเนกประสงค์เพื่อทำความสะอาดที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะ 
กรรมการอาหารและยา จึงใช้ได้อย่างปลอดภัย

ส่วนประกอบที่สำคัญ
Organic salts, Acid salts, Compounds, Bataine Compounds, Interface
Activator, Water

วิธีใช้
สำหรับบริเวณที่มีน้ำมันหรือไขมันมากๆเจือจาง CDD 1 ส่วนต่อน้ำ 10 ส่วน
เช็ดถูทำความสะอาดสำหรับพื้นผิวทั่วๆไปเจือจาง CDD 1 ส่วนต่อน้ำ 20 ส่วน
เช็ดถูทำความสะอาด

หมายเหตุ ทั้งนี้อัตราส่วนในการใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมของสถานที่

              ราคา 320 บาท

          ปริมาณสุทธิ 1 ลิตร
รหัส 029